Synnytysdoulaus

Doula synnytykseen Helsinki, Espoo ja Vantaa

Toimin doulana Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, niin sairaalassa kuin kotona. Toimin doulana Naistenklinikalla, Espoon sairaalassa (ent. Jorvi), Hyvinkään ja Lohjan sairaalassa.

Mikä doula on?

Doula tulee kreikan sanasta doulá, joka tarkoittaa palvelijatarta. Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa synnyttäjälle ja tämän mahdolliselle puolisolle tai tukihenkilölle tiedollista, emotionaalista ja fyysistä tukea raskauden ja synnytyksen aikana, sekä sen jälkeen.

Doula ei ole nimikesuojattu termi, vaan käytännössä kuka tahansa voi kutsua itseään doulaksi. Doulia on erilaisia, osa doulista on koulutettuja doulia, osa vapaaehtoisia ja osa doulista on itseoppineita. Osa doulista tekee raskausajan doulausta, osa toimii synnytysdoulana ja osa postpartum doulina synnytyksen jälkeen. Koulutettu doula on käynyt eri mittaisia koulutuksia, mutta kuitenkin vähintään 20 h kestävän doulakoulutuksen.

Folkhälsanin ja Ensikodin kautta saa vapaaehtoisdoulan, jos perheellä on erityisen tuen tarve.

Doulatoiminta Helsingin ensikodissa – Helsingin ensikoti

Frivillig doula – Folkhälsan (folkhalsan.fi)

Minkälaiselle synnyttäjälle doula sopii?

Doula tukee juuri sinua raskausaikana, synnytyksessä ja lapsivuodeaikana. Doula on tukenasi, oli toiveissa suunniteltu sektiosynnytys tai alatiesynnytys, synnytys lääkkeellisen kivunlievityksen kanssa tai lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja käyttäen, kotona tai sairaalassa. Tärkeintä on, että löydät itsellesi sopivan doulan, jonka kanssa on helppo ja turvallinen olla.

Mitä doula tekee?

Doula tukee synnyttäjää, tämän kumppania ja perhettä tiedollisesti, henkisesti, emotionaalisesti ja fyysisesti raskausaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeisenä aikana.

Doula on tullut tutuksi jo raskauden aikana perheelle ja toimii jatkuvana tukena synnytyksen aikana. Doula tietää toiveesi ja pelkosi etukäteen. Doula on tukena ja turvana, doula on läsnä. Doula valaa uskoa ja luottoa silloin, kun se on lopussa. Välillä synnyttäjälle riittää tieto siitä, että doula on lähellä, esimerkiksi viereisessä huoneessa ja tarpeen tullen doula tulee lähemmäs. Synnyttäjän tekemä synnytystoivelista toimii doulan ohjenuorana synnytyksessä ja doula tuo toiveesi esille, sekä tukee sinua niissä.

Doulan kanssa voi valmistautua synnytykseen ja doulan valinta voi olla osa synnytykseen valmistautumista. Synnytys on kokemus, jota synnyttäjä kantaa mukanaan läpi elämänsä. Siihen kannattaa ja siihen voi valmistautua. Valmistautuminen auttaa vastaanottamaan synnytyksen kaikkine väreineen ja tapahtumineen. Valmistautuminen synnytykseen auttaa sinua olemaan aktiivinen toimija omassa synnytyksessäsi. Etukäteen ei voi tietää, miten synnytys tulee menemään, mutta valmistautuminen auttaa sinua ottamaan vastaan synnytyksen sellaisena kuin se on. Synnytys on kokemus, jonka synnyttäjä tulee ikuisesti muistamaan.

Mitä doula ei tee?

Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten sisätutkimuksia, mittaa verenpainetta, tunnustele vauvan asentoa tai kuuntele vauvan sydänääniä. Doula toimii yhteistyössä perheen, kätilöiden ja lääkärien, sekä muun synnytystiimin kanssa, jotta sinä voit saada parhaimman mahdollisen synnytyskokemuksen. Doula ei myöskään tee päätöksiä synnyttäjän ja perheen puolesta, vaan perheet tekevät päätöksensä itse. Doula voi tarjota tiedollista tukea ja lisäinformaatiota päätöksen teon tueksi.

Mitä hyötyä doulasta on?

Doulan läsnäolo synnytyksessä lisää synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen. Doulan läsnä ollessa synnyttäjän puoliso on usein lähempänä synnyttäjää ja aktiivisempana osapuolena synnytyksessä kuin ilman doulan läsnäoloa. Doulan avulla synnyttäjä pystyy hyödyntämään omia voimavarojaan synnytyksessä ja doula on myös oiva kivunlievityskeino synnytyksessä, synnyttäjä tarvitsee tällöin vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä. Doulan läsnäolo vähensi tutkimusten valossa tarvetta operatiiviselle synnytykselle, kuten imukupin tai pihtien tarvetta ponnistusvaiheessa, sekä se pienensi todennäköisyyttä sektiosynnytykselle. Vastasyntyneen viiden minuutin APGAR-pisteet olivat usein myös paremmat.

Hyvä synnytyskokemus on tärkeä myös synnytyksen jälkeistä aikaa ajatellen. Synnytyskokemuksella on pitkäaikaiset vaikutukset synnyttäjän, vauvan ja koko perheen elämään. Synnytyskokemus vaikuttaa varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen, sekä tuleviin synnytyksiin. Positiivinen synnytyskokemus edistää synnyttäjän ja vastasyntyneen suhteen muodostumista.

Continuous support for women during childbirth, https://www.cochrane.org/CD003766/PREG_continuous-support-women-during-childbirth

Polku

Usein doulasuhde alkaa jo odotusaikana ja synnyttäjä on yhteydessä itseä kiinnostaviin douliin. Synnyttäjä saattaa soittaa tutustumispuhelun tai sopia tutustumistapaamisen potentiaalisen doulan kanssa. On tärkeää, että synnyttäjällä ja doulalla kemiat kohtaavat, jotta suhde voi muodostua luottamukselliseksi, lämpimäksi ja avoimeksi. On tärkeää myös, että luottamussuhde on molemmin puolinen. Usein asiakas tekee päätöksensä tutustumispuhelun tai -tapaamisen perusteella. Myös doulan tulee kokea synnyttäjä ja perhe itselleen sopivaksi.

Usein raskausaikana tavataan kahdesti. Ensimmäisellä tapaamisella allekirjoitetaan asiakkaan ja doulan välinen sopimus, jolloin doula sitoutuu varaamaan kalenteristaan päivystysajan, jolloin doula päivystää synnytystäsi. Tapaamisten aikana tutustutaan paremmin toisiimme ja valmistaudutaan yhdessä tulevaan synnytykseen sekä käydään läpi mahdollista edellistä synnytystä että tulevaan synnytykseen liittyviä toiveita ja pelkoja, ajatuksia ja haaveita. On tärkeää, että doula tapaa mahdolliset muut synnytykseen osallistuvat henkilöt, kuten synnyttäjän kumppanin tai toisen tukihenkilön ja muun synnytystiimin, mikäli synnytät kotona.

Doulan kanssa voi keskustella puhelimitse tai viestitellä esiin nousevia asioita jo raskausaikana. Doula päivystää synnytystäsi sopimuksen mukaan, usein kuitenkin raskausviikoilla 38–42 eli neljän viikon ajan vuorokauden ympäri. Doula on mukana synnytyksessäsi ja tulee sairaalaan, kun synnytys on aktiivisesti käynnissä. Doula on hetken kanssanne synnytyksen jälkeen antaen teille tilaa tutustua uuteen perheen jäseneen, doula poistuu viimeistään synnytyssalista, kun siirrytte lapsivuodeosastolle.

Tapaamme synnytyksen jälkeen noin kuukauden kuluttua. Käymme läpi synnytyskeskustelun ja käymme läpi synnytystä teidän kokemuksestanne käsin.

Mitä doula tekee käytännössä synnytyksen aikana?

Doula voi synnytyksessä muistuttaa synnyttäjää hengittämään rauhallisesti tai auttaa synnytyslaulussa, doula voi hengittää synnyttäjän kanssa ja tämä voi tuoda apua hengityksen rauhoittamiseen. Aina ei tarvita sanoja, välillä lempeä kosketus tai tasainen ja voimakas akupainanta voi auttaa supistusten läpi. Doula voi tarjota juotavaa ja muistuttaa käymään pissalla. Doula voi auttaa erilaisten lääkkeettömien kivunlievityskeinojen kanssa ja näitä on usein käyty läpi ja harjoiteltu ennen synnytystä. Doula voi ohjata kumppania lähemmäs synnyttäjää ja auttaa häntä tarjoamaan synnyttäjälle lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja. Doula voi normalisoida synnytyksen vaiheita, niin synnyttäjälle kuin kumppanillekin. Doula voi tsempata ja kannustaa synnyttäjää haastavan hetken yli. Doula voi täysin keskittyä synnyttäjän tukemiseen. Doula tuo esiin synnyttäjän ja perheen toiveita synnytyksen aikana.

Erilaisia lääkkeettömiä keinoja ovat:

  • liikkuminen
  • hengitykseen keskittyminen ja synnytyslaulu
  • akupainanta ja akupunktio
  • hieronta ja kosketus
  • kylmä- tai kuumapakkauksen käyttö
  • vettä voi käyttää suihkun tai ammeen avulla
  • TENS-laite
  • eteeriset öljyt
  • rebozo-liina
  • GuaSha -kampa

Doula ja synnyttäjän kumppani

Doula on tärkeä tuki niin synnyttäjälle kuin hänen kumppanilleen. Doulan ja kumppanin roolit ovat erilaiset. Monet kumppanit miettivät, viekö doula heidän paikkansa synnytyksessä tai heidän rakkaansa tukijana. Kumppani on syntyvän lapsen toinen vanhempi ja synnytys on henkisesti myös kumppanille iso ja haastava prosessi. Synnyttäjän kumppanin antama tuki ja läsnäolo on synnyttäjälle erityisen tärkeää, ja sitä ei doulan paikalla olo poista. Doula tukee myös synnyttäjän kumppania.

Tutkimusten valossa usein kumppanit uskaltavat olla lähempänä synnyttäjää, kun doula on läsnä. Doula voi ohjata kumppania lähemmäs ja sanoittaa, että tilanne on normaali ja kaikki on hyvin, vaikka supistukset tai synnytyksen vaihe on intensiivinen. Doula voi ohjata kumppania painamaan akupisteitä tai antaa synnyttäjälle ja hänen kumppanilleen tilaa olla kaksin. Doula on se, joka pitää huolta synnyttäjän ja perheen toiveista ja tarpeen tullen tuo niitä esiin ja muistuttaa niistä. Tällöin kumppani vapautuu täysin keskittymään uuteen tilanteeseen vanhempana ja olemaan läsnä rakkaalleen.

Doula normalisoi synnytystä ja sen vaiheita, niin synnyttäjälle kuin kumppanille.