Palvelut Raskauden Seuranta

Raskauden seuranta oman kätilön kanssa

Raskauden seurannan tavoitteina on tukea odottajan ja sikiön terveyttä ja hyvinvointia odotusaikana, sekä varmistaa normaali raskauden kulku. Raskauden seuranta tapahtuu odottajan, sekä hänen mahdollisen kumppaninsa toiveista ja tarpeista käsin. Yksityinen raskauden seuranta kätilön kanssa on yksilöllisesti räätälöityä ja kiireetöntä.

Raskauden seurantaa voidaan toteuttaa äitiysneuvolaoppaan mukaan ja sitä voidaan käyttää suuntaa antavana runkona. Määräaikaisia terveystarkastuksia suositellaan raskausaikana ensisynnyttäjälle yhdeksän kertaa ja uudelleen synnyttäjälle kahdeksaa kertaa. Tarvittaessa käyntejä voidaan tehdä enemmänkin odottajan toiveiden mukaan. Raskauden seuranta voidaan toteuttaa asiakkaan kotona tai VSFysion toimipisteellä Kampissa.

Tapaamisten aikana keskustellaan sinun toiveidesi perusteella ja sinua sillä hetkellä mietityttävistä asioista, niihin voidaan liittää keskustelua niin ravitsemukseen, synnytykseen, raskauteen, parisuhteeseen, mielialaan ja imetykseen liittyen. Äitiysneuvola käynnillä usein mitataan SF-mitta ja verenpaine, katsotaan paino, kuunnellaan vauvan sydänääniä dopplerilla tai kätilön torvella, sekä virtsasta katsotaan proteiini ja glukoosi. Useimmat odottajat käyvät julkisella puolella ensimmäisellä neuvolakäynnillä, jotta saavat sitä kautta lähetteet laboratorionäytteisiin ja ultraäänitutkimuksiin. Yksityinen kätilö voi kirjoittaa myös raskaustodistuksen Kelalle avustuksia varten.

Alla olevasta linkistä voit lukea tarkemmin Äitiysneuvolaoppaan suosituksista ja raskauden seurannan sisällöistä.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3&isAllowed=y