Kotisynnytys Kätilödoula Katerine Lindroos

Kotisynnytys kätilön kanssa

Toimin kätilönä pääasiassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta myös muualla Uudellamaalla. Toimin aina toisen kätilön kanssa yhteistyössä.

Kotisynnytys

On tärkeää pohtia, mikä luo juuri sinulle turvaa. Minkä koet itsellesi turvallisimmaksi vaihtoehdoksi synnyttää?

Osa synnyttäjistä kokee oman kotinsa lisäävän turvallisuuden tunnetta, jolloin tuttu ympäristö luo turvaa, rentouttaa ja rauhoittaa. Tämä taas tukee kehon normaalia fysiologista prosessia. Synnytys on herkkä, intiimi ja intuitiivinen prosessi. Se vaatii häiriöttömän ja turvallisen tilan, jotta synnyttäjä voi heittäytyä tämän prosessin vietäväksi, jolloin kehon hormonit toimivat ideaalisti.

Osalle synnyttäjistä on ensiarvoisen tärkeää tuntea kätilönsä etukäteen ja kotisynnytys mahdollistaa tämän synnyttäjälle. Raskausaikana tutuksi tulleet kätilöt tietävät toiveesi, pelkosi ja haaveesi, sekä mahdollisen edellisen synnytyksen. Tällöin synnytyksen aikana ei tarvitse tutustua uusiin ihmisiin, kertoa toiveistaan ja peloistaan, aloittaa aivan alusta.

Monille synnyttäjille on tärkeää toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan ja toiveena välttää turhia toimenpiteitä. Kotisynnytystä suunnitteleva synnyttäjä harkitsee tarkasti päätökseensä liittyviä riskejä ja kokee kotona synnyttämisen turvallisemmaksi kuin sairaalasynnytyksen. Monet synnyttäjät kokevat synnytyksen luonnolliseksi tapahtumaksi, joka etenee parhaiten tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Osalle sairaala paikkana voi tuntua vieraalta ja stressaavalta, jopa pelottavalta.

Kotisynnytys Suomessa

Suomessa kotisynnytystä ei tueta julkisin varoin, perheen tulee maksaa kätilöiden palkkiot itse. Ruotsissa, Tukholman läänissä, kotisynnytystä tuetaan julkisin varoin. Suomessa kotisynnytyksiä on vuosittain noin 60 ja määrä on kasvussa, muualla pohjoismaissa määrä on korkeampi.

Äitiysneuvola oppaan mukaan ensisijaiseksi synnytyspaikaksi suositellaan sairaalaa kaikille synnyttäjille, mutta mikäli perhe haluaa synnyttää kotona, tulisi synnyttäjän olla vain perusterve matalan riskin uudelleen synnyttäjä, jolla ensimmäinen synnytys on sujunut ongelmitta. Kotisynnytykseen liittyvät riskit tulee käydä läpi kotisynnytystä suunnittelevan perheen kanssa. Kotisynnytys valintana on perheen ja perhe kantaa vastuun valinnastaan synnyttää kotona. Kätilöllä on kuitenkin ammatillinen vastuu tuottaa laadukasta ja ammatillista kätilötyötä.

Kätilö seuraa synnyttäjän ja sikiön vointia läpi synnytyksen. Kätilö on läsnä synnytyksessä ja huomaa muutokset synnyttäjässä ja synnytyksessä.

Äitiysneuvolaopas – Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan (julkari.fi)

Tutkimukset puhuvat kotisynnytyksen turvallisuudesta

Kotisynnytys on tutkimusten mukaan yhtä turvallinen uudelleen synnyttäjälle kuin sairaalasynnytyskin. Siirtymiset sairaalaan ovat usein kiireettömiä ja tapahtuvat omalla kuljetuksella. Ensisynnyttäjillä on suurempi sairaalaan siirtymisprosentti kuin uudelleen synnyttäjillä. Voit lukea lisää kollegoideni sivuilta kotisynnytyksen turvallisuudesta tutkimusten näkökulmista.

Kotisynnytysopas perheille ja ammattilaisille – Aktiivinen synnytys

Kotisynnytys – Rakkauden kohtu

Kotisynnytys (versojajuuret.fi)

Mitkä ovat ovat kotisynnytyksen hyödyt?

Monet kokevat tärkeäksi sen, että ovat päässeet olemaan aktiivinen toimija omassa synnytyksessään ja osallistuneet aktiivisesti synnytystä ja itseä koskevaan päätöksen tekoon, oli synnytys mennyt toiveiden mukaisesti tai ei. Oma, tuttu ympäristö ja kotiin valittu tuttu synnytystiimi, joka on vain sinua ja perhettäsi varten, koetaan usein myös tärkeäksi. Osa haluaa synnyttää niin, että mahdolliset aiemmat lapset ovat mukana synnytyksessä, jolloin lapsille on helpompia omaksua uusi muutos perheeseen vauvan syntyessä. Vauvan synnyttyä koko perhe voi rauhassa tutustua uuteen perheen jäseneen.

Osa kuvailee, kuinka tärkeää on, ettei tarvitse siirtyä sairaalaan kesken synnytyksen, jolloin kätilöt ja muu synnytystiimi saapuu perheen luokse, eikä toisin päin. Omassa kotona kaikki on tuttua ja turvallista, tuoksuista ja tavaroista lähtien. Omassa kotona ei tarvitse kysyä lupaa tehdä asioita, vaan heittäytyminen synnytyksen vietäväksi tapahtuu helpommin.

Synnytyksen polku

Usein kotisynnytyspäätöstä on pohdittu pitkään ja sinä aikana on punnittu synnytyksen hyötyjä ja riskejä. Kotisynnytystä toivova odottaja on usein yhteydessä alueella toimiviin kätilöihin ja tapaa heitä, sekä usein keskustellaan, olisiko kotisynnytys heidän perheelleen mahdollinen. Raskausaikana tutustumme toisiimme ja käymme läpi mahdollista ensimmäistä synnytystä tai aiempia synnytyksiä. Käymme läpi synnyttäjän toiveita ja pelkoja, sekä kotisynnytykseen liittyviä riskejä. Odotusaikana on tärkeä tavata kumppani, muu perhe ja synnytykseen mahdollisesti osallistuvat doulat tai muut tukihenkilöt. On tärkeää, että kumppani tukee odottajan päätöstä synnyttää kotona. Osa kotisynnyttäjistä toivoo, että kotikätilö toteuttaa myös raskauden seurantaa. On tärkeää, että synnyttäjän, perheen ja kätilöiden välille muodostuu luottamuksellinen ja turvallinen suhde.

Kätilöt tuovat mukanaan kotisynnytyksessä tarvittavan välineistön, mutta synnyttäjän tulisi hankkia reseptit synnytyslääkkeisiin. Usein kotisynnyttäjät joutuvat hakemaan reseptit yksityiseltä lääkäriasemalta, koska usein neuvolan kautta kotisynnytyslääkkeitä ei kirjoiteta. Perheen vastuulle jää hankittavaksi riittävästi pyyhkeitä, jälkivuotositeitä, kosteussuoja sänkyyn, sekä synnytyseväitä.

Kätilöt päivystävät synnytystä ympärivuorokauden neljän viikon ajan, raskausviikoilla 38-42 tai sopimuksen mukaan. Kätilöt ovat läsnä synnytyksessä ja tarkkailevat synnyttäjän ja vauvan vointia. Kätilöt seuraavat useamman tunnin synnytyksen jälkeen synnyttäneen ja vauvan vointia, jotta varmistetaan, että palautuminen synnytyksestä on lähtenyt normaalisti käyntiin. Kätilöt tulevat käymään päivittäin tarkastamassa vauvan ja synnyttäneen voinnin, kunnes vauva on käynyt pediatrin eli lasten lääkärin tarkastuksessa. Kätilöt ovat tavoitettavissa puhelimitse pediatrin tarkastukseen saakka, jolloin kätilöille voi soittaa ympärivuorokauden. Noin kuukausi synnytyksen jälkeen tapaamme synnytystiimin ja perheen kesken, jolloin käymme läpi synnytyskeskustelun teidän näkökulmastanne.