Imetysohjaus - Kätilö ja doula Katerine Lindroos - katilokata.fi

Imetysohjaus – Helsinki, Espoo ja Vantaa

Imetys on tärkeä ja luonnollinen tapa ruokkia vastasyntynyttä lasta. Rintamaito ja sen
koostumus muokkautuu vauvan tarpeiden ja iän mukaan. Jokainen vastasyntynyt saa
rintamaidon kautta runsaasti erilaisia ravintoaineita ja se vahvistaa myös vastasyntyneen
immuniteettia. Imetys edistää vastasyntyneen ja lapsen terveyttä, se tukee vauvan kehitystä ja
se vahvistaa äidin/imettävän vanhemman ja vauvan välistä sidettä. Vaikka imetys onkin
luonnollista, niin se ei ole aina helppoa ja suju ongelmitta, jolloin imetysohjaus voi tulla
tarpeeseen.

Milloin imetysohjaukseen?

Imetysohjausta voi tarvita jo ennen vauvan syntymää odotusaikana, jos odottaja haluaa
valmistautua imetykseen jo etukäteen. Raskausajan imetysohjauksessa käydään läpi mm.
perustietoja imetyksestä, vastasyntyneen käyttäytymisestä ja maidonerityksestä. Odotusaikana
hankitulla tiedolla ja valmistautumisella on positiivisia vaikutuksia imetyksen kestoon ja sen
sujumiseen.

Imetysohjaukseen kannattaa hakeutua etenkin silloin, kun imettäessä on kipua, joka ei mene
ohi tai, jos koet epävarmuutta tai haasteita imetyksen suhteen. Usein imetysasentoa
parantamalla vauva saa paremman imuotteen rinnasta, jolloin usein imetyksen aikainen kipu
helpottuu. Imetysohjaaja voi auttaa äitiä/imettävää vanhempaa tunnistamaan ongelmia ja
löytämään niihin ratkaisuja.

Imetyskivun taustalla voi olla myös vauvan imuotteen haasteet, jotka saattavat selittyä
esimerkiksi kireän kieli- tai huulijänteen vuoksi. Osa lääkäreistä hoitaa kireitä jänteitä, mutta
aina se ei vaadi leikkausta, vaan imetysohjaus ja vauvan kehon kireyksien hoitoa voi olla
riittävää. Osteopatian avulla voidaan hoitaa ja helpottaa vauvan kehon jumeja, jotka saattavat
tehdä imetyksestä haastavaa.

Imetysohjaus kotikäynnillä

Imetysohjausta on usein paras antaa asiakkaan omassa kodissa, perheen luontaisessa
ympäristössä. Imetysohjaaja tekee imetystarkkailua äidille/imettävälle vanhemmalle ja vauvalle
tutussa ympäristössä, jolloin ohjaus on henkilökohtaisempaa ja ottaa huomioon perheen
asumisympäristön. Imetysohjaaja voi havaita mahdollisia imetysongelmia ja tarjota apua niiden
ratkaisemiseksi tai mahdollisesti ohjata eteenpäin vauvan kehoa hoitavalle osteopaatille tai
vyöhyketerapeutille, tai kieli- ja huulijänteitä operoivalle lääkärille.

Kotikäynnillä imetysohjaaja usein opastaa imettävää vanhempaa/äitiä parempaan
imetysasentoon ja vauvaa optimaalisempaan imuotteeseen. Kotikäynnillä on mahdollista
opastaa rintapumpun tai imetysapulaitteen käytössä tai vaikka rintakumista vieroittautumiseen.
Kätilönä ja imetysohajaajana usein valamme luottamusta imettävän äidin/vanhemman
imetyskykyyn ja tarjoamme tukea emotionaalisen tunnemyllerryksen keskellä. Juuri synnyttänyt
käy aikamoisen hormonaalisen muutoksen siirtyessään raskausajasta synnytyksen kautta
lapsivuodeaikaan. Postpartum- eli lapsivuodeaikana on tärkeää mahdollistaa myös
vastasynnyttäneelle paljon tukea ja hoivaa, jotta hän jaksaa hoivata vastasyntynyttä vauvaansa.
Kun vastasyntynyt lapsi syntyy, syntyy myös vastasyntynyt äiti.

Imetys voi olla ajoittain ajoittain haastavaa ja stressaavaa, jolloin imetysohjaus voi auttaa
vastasyntynyttä äitiä/vanhempaa löytämään tapoja rentoutua imetyksen ja vauva-arjen keskellä.
Tämä voi auttaa nauttimaan imetyksestä ja vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä sidettä.

Imetysohjauskäynnillä on mahdollista tarkastaa myös mahdollinen repeämä tai sektiohaava, jos
synnyttänyt äiti/vanhempi kokee sille tarvetta. Imetysohjauskäynti muodostuu täysin perheen
omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Usein käytän akupunktiota apuna imetysohjaus
käynneillä, jos perhe on juuri kotiutunut sairaalasta ja synnyttänyt kaipaa rentoutusta keholleen
ja on huolissaan maidonnoususta.

Varaa aika yksityiseen imetysohjaukseen yhteydenottolomakkeella.